Phú Nhuận

1.Phú Nhuận

Nhà Thuốc Địa Chỉ Điện thoại

Nhà thuốc Kim Tố

62B, Phan Xích Long, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

2838449281

Nhà thuốc Chi Bảo 2

số 8 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

348612931

Nhà thuốc Toàn Thắng

19 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15,Phú Nhuận,TP.HCM

982447494

Nhà thuốc Ngọc

320 Huỳnh Văn Bánh phường 11, Phú nhuận, TP.HCM

907035768

Nhà thuốc Anh Tú

299 Phan Xích Long, Phường 1,Phú NHuận, Hồ Chí Minh

932185935