Phú Yên

1.Phú Yên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại

Nhà thuốc Tân Tiến 1

34, Lê Lợi, Phường 2, TP Tuy Hòa, Phú Yên

0947703069

Nhà thuốc Tân Tiến 2

34, Lê Lợi, Phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên

0947703069

Thuốc tây Giang Vân

244 Nguyễn Hồng Sơn, Phường Xuân Thành, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

0342222611