Quảng Bình

1. Quảng Bình

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại

Chợ Cầu Ròn, Quảng Trạch, Tp.Quảng Bình

QUẦY THUỐC Phương Thảo

0972223141

Tổ 26, Thị trấn Lệ Ninh,Lệ Thủy, Tp.Quảng Bình

Đại lý Thuốc Tây Dương Thị Ánh Nhung

0945696213

Tổ 10, Phường Nam Lý, Tp.Đồng Hới

NHà Thuốc Nghĩa Phúc

0868073037

Tiểu Khu 7, Thị TRần Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

Quầy Thuốc Hoài Thương

0915272416

Chợ Thanh Hà, Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Quầy thuốc Hoa Tuệ

0793270222

Chợ Hoàn Lão, Bố TRạch, Quảng Bình

Đại lý thuốc Tây Dì Mến

0915472232

Chợ Hoàn Lão, Bố TRạch, Quảng Bình

Đại Lý Thuốc tây Quỳnh Giang

0856999145

Cổng Bệnh viện Dinh 10, Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Quầy Thuốc số 1

0941239777

7 Hùng Vương, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

Quầy thuốc Vân HỒng

0915222672

Cổng BVĐK Quảng TRạch, Thị XÃ Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Quầy thuốc Hải Long

0974762777

Cổng chính BVĐK Bắc Quảng Bình, THị Xã BA Đồn, Quảng Bình

Nhà thuốc Thuận Tâm

0935742842

CỔng Chính BVĐK BẮc Quảng Bình, Thị Xã Ba Đồn,Quảng BÌnh

Nhà thuốc Thiết Lới

0984278292