Thanh Trì

1. Thanh Trì

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại

Quầy thuốc số 39 – Cty CPDP Hà Tây

Thôn 3 Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội

0982 822 025

Nhà thuốc Tùng Lâm ( chị nguyệt)

515 đường ngọc hồi ,thanh trì , hà nội

0915460676

Nhà thuốc 96 ( chị miên)

539 đường Ngọc Hồi , Thanh trì ,hà nội

0915206561