Chính Sách Bảo Hành

Chính sách bảo hành các sản phẩm Công ty Cổ phần Bio-zem sẽ tùy thuộc vào từng sản phẩm và có kèm trong bản hướng dẫn sử dụng có trong từng sản phẩm.