Đồng Tháp

ĐỒNG THÁP

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại

174, khóm phú mỹ hiệp, tt cái tàu hạ, đồng tháp

nhà thuốc Vạn Phát Đường 2

0393394180

nhà thuốc ngưỡng nguyên đường

nhà thuốc ngưỡng nguyên đường

0823297529/ 0933091525

861 ấp Mỹ Thạnh , xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Nhà thuốc Định Thọ Đường

0911633279

30, Thiên Hộ Dương, thị xã hồng ngự, đồng tháp

Nhà thuốc Dân Sanh Đường

0388456555

21, Nguyễn Du, P2, TP Đồng Tháp

Nhà thuốc Thuận Phước

0916851495/ 02773861377