Gia Lâm

1. Gia Lâm

Nhà Thuốc Địa Chỉ Điện thoại

Quầy thuốc Minh Quang

136 Ngô Xuân Quảng ,Huyện Gia Lâm ,Hà Nội

0985 129 695

Nhà thuốc Tâm Đức

Tầng 1 ,tòa D3,Rừng cọ, Khu Đô thị ecompac Gia Lâm,Huyện Văn Giang

0978606227

Nhà thuốc Phương Lâm,Chị Lâm

Xóm 5 Giang Cao,Bát tràng ,Huyện Gia Lâm ,Hà nội

0358740616

Quầy thuốc Đình Cường

Chợ Yên thường,Huyện gia lâm ,Hà nội

0988566340