Long Biên

1. Long Biên

Nhà Thuốc Địa Chỉ Điện thoại

Nhà thuốc Thanh Tùng

183 Ngọc lâm ,quận Long Biên Hà nội

387740329

Nhà thuốc Quang Anh

59 ngõ 466 Ngô Gia tự ,Quận Long Biên, Hà nộiv

398114418

Nhà thuốc Thanh Tùng

403 Ngọc Lâm , Long Biên ,Hà nội

988359665

Nhà thuốc Chúc Hòa

11B Trường Lâm ,Phường Đức Giang,Long Biên ,Hà nội

912309436

Nhà thuốc Tâm Dược

72 Bồ Đề ,Phường Bồ Đề,Quận Long Biên,Hà nội

2438724755

Nhà thuốc Đông Nam Á

Ct1 Chung cư Rubi1 Tổ 7,Phường Giang Biên,Quận long Biên ,Hà nội

356973175

Nhà thuốc Phúc Hải

Số 28 Tân Yên,Ngọc Thụy ,Long biên ,Hà nội

968241289