Quảng trị

1. Quảng Trị

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thành phố Đông Hà
04 Lê Duẩn, Nhà Thuốc Bảo Châu Key 0982 053 458
62B Nguyễn Huệ,  Nhà thuốc Đức Thắng 0796570520
02 Nguyễn Du,  Nhà thuốc Ngọc Châu 0979709333
Huyện Vĩnh Linh
Chợ Hồ xá 1, Thị Trấn Hồ Xá, Nhà thuốc Quỳnh Tâm 0967239553
Chợ Do, Vĩnh Tân,  Hiệu thuốc số 14 0915056595
Chợ Xép, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị Hiệu Thuốc số 5 key 0918 500 324
Huyện Cam Lộ
Cổng chợ Cam Lộ, Thị trấn Cam Lộ,  Quầy thuốc số 18 0944061333