Thủ Đức

1.Thủ Đức

STT NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
1

Nhà thuốc Khang Linh

125 Hoàng Diệu 2, P.Linh Trung,Q.Thủ Đức, Tp.HCM

0988200094

2  

Nhà Thuốc Phương Thảo

 

102 Quốc Lộ 13 cũ, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, Tp.HcM

 

0983482605

3  

Nhà Thuốc Khanh

 

138 Quốc Lộ 12 P.Hiệp Bình Chánh,Q.Thủ Đức,Tp.HCM

 

0987201348

4  

Nhà Thuốc Như Hằng

 

110B Hiệp Bình,P,Hiệp Bình Chánh,Q.Thủ Đức,tp.HCM

 

0987932989